Despre Noi

Asociația Centrul Cultural NEDEIA Sibielului este o asociație tânără, înființată în 2021, constituită în scopul dezvoltării turismului cultural și conservarea patrimoniului istoric, artistic și spiritual din Sibiel și Mărginimea Sibiului.

În scurta perioadă care a trecut de la înființarea acesteia s-au realizat foarte multe activități, dintre care cele mai importante:

 • Organizarea Conferinței cu tema: ”Icoana- Fereastra Speranței” in cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, la care au participat Domnul Ioan Aurel POP, Președintele Academiei Române, IPS Laurențiu și alte personalități din sfera culturală și politică;
 • Concert de muzică tradițională românească susținut de Corala Armonia din Constanța, la Căminul Cultural Sibiel.

Membrii asociației s-au implicat și în lucrări de amenajare și restaurare a unor clădiri culturale din zona Sibielului, dintre care cele mai importante fiind cele două clădiri ale Muzeului de Icoane pe Sticlă“ Pr Zosim Oancea”din Sibiel. Aici s-au făcut lucrări de reparare și renovare a interiorului clădirii mari și de interior și exterior a clădirii mici. 

Asociația Centrul Cultural NEDEIA Sibielului a participat la realizarea acestor activități atât financiar cât și fizic, prin membrii și voluntarii asociației. 

Asociația Centrul Cultural NEDEIA Sibielului s-a înființat din dorința de a face mai multe lucruri în sprijinul comunității din Sibiel și Mărginimea Sibiului, având ca obiective amenjarea unui Centru Cultural, realizarea de activități culturale și sprijinirea patrimoniului cultural din zona Sibiului.

Despre Proiect

“ICON-ART” este un proiect prin care ne dorim să sprijinim comunitatea din Sibiel să-și promoveze moștenirea culturală și să o transmită noilor generații.

Proiectul va urmări trei direcții principale care vor ajuta la promovarea și consolidarea produselor culturale din Sibiel:

 1. Sprijinirea artiștilor să creeze. 
 2. Realizarea unei platforme suport online pentru Muzeul de Icoane pe Sticlă“ Pr Zosim Oancea”din Sibiel la care artiștii și publicul larg să aibă acces, care să faciliteze vizualizarea icoanelor și produselor de patrimoniu ale muzeului la rezoluții care pot permite utilizarea acestora ca material didactic și inspirational.
 3.  Facilitarea întâlnirilor dintre artiști și publicul larg, prin concerte și evenimente.

Orasul Săliște, aflat pe una dintre cele mai importante magistrale rutiere care traversează Regiunea Centru, este un pol de dezvoltare pentru întreaga zonă a Mărginimii Sibiului, iar satul Sibiel, împreunǎ cu Muzeul de Icoane pe Sticlă “Pr Zosim Oancea” pǎstreazǎ bogata moştenire a sufletului autentic al satului caracteristic din Transilvania.

Muzeul de Icoane pe Sticlă“ Pr Zosim Oancea” din Sibiel gǎzduieşte cea mai mare expoziţie de icoane pe sticlǎ din Transilvania existentǎ astǎzi, o mărturie de creativitate artisticǎ de inspiraţie religioasǎ nǎscutǎ din bogǎţia tradiţiei creştine ortodoxe şi din fantezia extraordinarǎ a pictorilor ţǎrani români. Numeroşii vizitatori străini, ajunşi aici de pe toate continentele, rămân uimiţi de forţa creatoare a tradiţiei ortodoxe şi a geniului popular.
 
Pictura icoanelor pe sticlǎ este rǎspândită în diverse zone ale Transilvaniei – Nicula şi zonele din jur (Transilvania de Nord), Valea Mureşului, zona Făgăraşului, zona Braşovului, Valea Sebeşului-Alba Iulia, Mǎrginimea Sibiului – caracterizându-se în fiecare din acestea prin motive stilistice specifice. Aceste zone sunt bine reprezentate în Muzeu, unde, printre cele aproximativ 600 de icoane care-i alcǎtuiesc colecţia, se gǎsesc unele provenind și din zona Bucovinei şi a Banatului, pe lângǎ altele probabil de origine austriacǎ.
 
Pe lângă icoanele pe sticlă, Muzeul adăposteşte şi importante volume vechi – printre care un text liturgic slavon din secolul al XIV-lea, Noul Testament de la Belgrad, un exemplar rar al Bibliei lui Şerban Cantacuzino etc. – şi obiecte de artizanat local (vase de ceramică, mobile vechi, obiecte tradiţionale de uz casnic, ţesături brodate cu motive populare etc).
 
Cu un ritm actual de aproximativ 15 mii de vizitatori pe an, Muzeul s-a bucurat de-a lungul istoriei sale de o recunoaștere internațională și de vizite ale unor oaspeţi iluştri, începând cu oameni ai bisericii, precum diverşi Mitropoliţi ai Transilvaniei, episcopul anglican Robert Runcie, mai târziu arhiepiscop de Canterbury şi conducǎtor al Comuniunii anglicane, teologi de renume mondial precum Oscar Cullmann, Jürgen Moltmann, Olivier Clément, Dumitru Stăniloaie, oameni de culturǎ cum ar fi poeta Ana Blandiana şi scriitoarea Ioana Postelnicu, delegaţii guvernamentale şi diplomatice strǎine, persoane publice.

Wikipedia - Muzeul de Icoane pe Sticlă „Pr. Zosim Oancea”

Proiectul “ICON-ART” s-a născut din identificarea nevoii ca toată această moștenire culturală să poată fi cunoscută mai bine.

Muzeul nu are încă site propriu, site-ul prin care el a fost făcut cunoscut este un site particular, al lui Giovanni Ruggeri, un jurnalist Italian din Bergamo, „un adevărat prieten și frate al României”, cum singur se autocaracterizează, care a făcut foarte multe pentru România, Sibiel și în special pentru Muzeul de Icoane pe Sticlă“ Pr Zosim Oancea”: https://www.sibiel.net 

Muzeul are nevoie de un site propriu, care să-l ajute să-și poată promova toate valorile pe care le deține, care să cuprindă fiecare obiect fotografiat și cu informații specifice.

În plus, până în momentul de față nicio piesă din colecția muzeului nu a beneficiat de restaurare, deși pentru multe este necesară o intervenție urgentă. Aceste piese trebuie evaluate de specialiști care să ajute la încetinirea și stoparea degradării, pentru păstarea lor în patrimoniu.

Sibielul are nevoie de promovarea valorilor culturale pe care le deține, de transmiterea mai departe a tradițiilor, de creștere a nivelului de conștientizare și mândrie a oamenilor din zonă, urmași ai unui popor creator care au datoria de a transmite mai departe ceea ce au primit.

Muzeul de Icoane pe Sticlă“ Pr Zosim Oancea” este cel mai cunoscut produs cultural al orașului Săliște. Prin acest proiect se vor realiza  activități care vor ajuta la diversificarea ofertei culturale a orașului, realizându-se evenimente de promovare a acestuia și o platformă care să poată fi folosită atât de publicul larg cât și de oamenii de cultură interesați de patrimoniul cultural românesc. 

Activitățile culturale vor contribui semnificativ la conservarea, reabilitarea și accesul într-o manieră practică și educațională la o moștenire culturală cu valoare de tezaur și la dezvoltarea și susținerea unui turism cultural de calitate, cu impact scăzut asupra mediului.

Turismul cultural reprezintă unul dintre domeniile importante ale turismului, cercetările au indicat că turiştii care practică turismul cultural cheltuiesc cu 38 % mai mult pe zi şi au o durată a sejurului cu 34% mai lungă decât turiştii care practică forme tradiţionale de turism (US tourist figures 2001). Acest lucru face ca pentru Regiunea Centru şi în special pentru orașul Săliște cu satele aparținătoare să fie esenţială conservarea  și punerea în practică a ceea ce a rămas din moştenirea culturală, grav afectată în timp. 

În satul Sibiel, acest lucru este cu atât mai imperios -inițierea acestui demers- cu cât în ultimii 5 ani s-a observat o creștere a numărului de tinere familii educate cu copii și nu numai care s-au relocat din medii mari urbane, în mediul rural al Sibielului și pentru că nu au găsit activități culturale susținute, încearcă să se auto-organizeze fără să experimenteze contactul direct cu întreaga comunitate. 

Se impune astfel necesitatea organizării de activități, care pot atinge toate obiectivele apelului, atât cel general cât și cele specifice.

La momentul depunerii acestei cereri de finanțare, starea fizică a clădirilor Muzeuluide Icoane pe Sticlă“ Pr Zosim Oancea” este semnificativ îmbunătățită, datorită lucrărilor realizate în anii 2021 și 2022, când clădirea principală a Muzeului a avut parte de o renovare completă a sălilor și o reorganizare a spațiilor expoziționale, pentru a pune mai bine în valoare icoanele, facilitând o vizibilitate mai bună, însă dimensiunea vie, de practică culturală muzeală care facilitează și explică accesul și activitatea culturală atât pentru comunitatea locală cât și pentru turiștii din afară, așa cum a fost gândită de Părintele Zosim Oancea și de măicuțele de la Muzeu, lipsește.

Paradoxal, având acest tezaur inestimabil, el rămâne nelucrător și privează comunitățile de un acces real la patrimoniul cultural. 

Pornind de la contextul general existent, proiectul aduce valoare prin crearea unei serii de oportunități: oportunitatea de mediatizare și promovare în general a zonei Orașului Săliște și în special a Muzeului de Icoane pe Sticlă“ Pr Zosim Oancea”, oportunitatea de a aduce împreună artiști plastici și vizuali care să creeze, oportunitatea de a se transmite mai departe o parte din tradițiile și arta poporului roman, oportunitatea de a promova și de-a avea acces la lucrări valoroase care pot deveni surse de inspirație, oportunitatea de a aduce împreună locuitorii zonei și artiști pentru a se bucura de moștenirea primită de la înaintași.

Proiectul poate determina o schimbare majoră în modul în care toată această moștenire culturală este percepută și folosită.

Scopul Proiectului

De peste 20 de ani, Muzeul de Icoane pe Sticlă “Pr Zosim Oancea” nu a mai cunoscut activități practice directe și conexe care să stimuleze accesul la cultură prin Muzeu, iar mijloacele de prezentare și de publicitate ale muzeului, de o manieră oficială, profesionistă și consecventă, lipsesc cu desăvârșire.

Proiectul își propune prin activitățile de digitalizare (realizarea unui website modern, fotografierea digitală integrală a colecției muzeale și documentarea provenienței și conținutului fiecărei icoane ) și prin activitățile culturale directe cu diverse categorii de public (tabara de pictura, atelierul de pictura pe sticlă, evenimentul artistic) să faciliteze și să încurajeze implicarea culturală într-o zonă foarte bogată cultural dar extrem de defavorizată prin lipsa inițiativei practice de a trăi această moștenire culturală. Dacă tot acest patrimoniu cultural nu va fi trăit prin activități practice și directe, rezumându-se doar la a se expune obiecte care pot fi vizualizate de un număr limitat de vizitatori, nu se vor creea conexiuni, nu vor mai exista legături existențiale pentru generațiile care vin.

Scopul proiectului cultural este valorificarea moștenirii culturale primite de la înaintași și împletirea acesteia cu activități diverse, pentru a se creea o cultură vie, la care să aibă acces cât mai multe persoane, în care să fie implicată comunitatea locală.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea accesului la cultură în zona Marginimii Sibiului, defavorizată din punct de vedere cultural și stimularea turismului cultural local având ca generator de practici culturale instituția-emblemă a satului Sibiel- Muzeului de Icoane pe Sticlă “Pr Zosim Oancea”, cu o cofinanțare de 10% din partea autorităților locale.

Obiectivele specifice, SMART ale Proiectului “ICON-ART“ sunt:

 1. Dezvoltarea de cunoștințe și aptitudini artistice a peste 10 persoane care vor participa la atelierele de pictat pe sticlă timp de 5 zile.
 2. Promovarea incluziunii, diversității și a toleranței prin mijloace artistice cu ajutorul a 15 artisti plastici și vizuali care vor participa la tabăra de pictură timp de 10 zile.
 3. Producerea si promovarea unei platforme digitale care va cuprinde fotografii și informații relevante despre minim 450 icoane care se află în patrimoniului Muzeului de Icoane pe Sticlă “Pr Zosim Oancea”, care se va realiza în maxim 8 luni și va fi pusă la dispoziția Muzeului.
 4. Consolidarea patrimoniului cultural local al orașului Săliște prin angrenarea a minim 150 persoane timp de 8 luni în activitățile Proiectului.

Pe termen scurt, putem discuta despre următoarele obiective specifice, măsurabile, accesibile și relevante:

 • încurajarea și promovarea caracterului participativ și inclusiv al culturii;
 • conștientizarea publicului larg spre beneficiile aduse de artă;
 • sprijinirea și promovarea artiștilor locali;
 • ridicarea nivelului de performanță al persoanelor implicați în proiect;
 • ridicarea nivelului de mândrie, de asociere cu un grup;

Pe termen lung, dezvoltarea și diseminarea cunoștințelor despre  tradiții și moștenire culturală poate duce la creșterea interesului de apartenență pentru județul Sibiu, contribuind astfel la păstrarea tinerelor valori umane în zonă, atragerea acestora către sat, acest lucru putând duce către o dezvoltare firească a zonei pe toate planurile, inclusiv pe cel economic. 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”
”PNRR. Finantat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE” https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/
Proiect cofinanțat de Primăria Orașului Săliște
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram